Privacy Statement

Magmodules is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten.

Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Magmodules houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Hieronder wordt uiteengezet welke persoonsgegevens wij kunnen verzamelen en hoe wij deze gegevens zouden kunnen gebruiken. Ook andere belangrijke onderwerpen omtrent uw privacy worden beschreven.

Welke informatie verzamelt Magmodules en waarom?

Magmodules zal enkel die persoonsgegevens verzamelen (zoals functie, titel, naam van het bedrijf, adres, telefoonnummer of e-mailadres) die u vrijwillig via onze website of e-mail correspondentie verstrekt. Daarnaast wordt algemene informatie verzameld zoals het type browser dat u gebruikt, de bestanden die u opvraagt, en de domeinnaam en het land van waaruit u informatie opvraagt. Deze informatie dient om onze website te verbeteren en tegemoet te komen aan uw wensen. 

Waarvoor wordt deze informatie gebruikt?

De persoonsgegevens die u aan Magmodules verstrekt zullen worden gebruikt om uw vragen te beantwoorden, om u de gevraagde informatie over producten en/of diensten van Magmodules te bezorgen of om uw opdrachten uit te voeren. Magmodules kan daarbij gebruik maken van derden voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. Indien u uw persoonsgegevens aan Magmodules heeft verstrekt en u wilt deze gegevens laten verwijderen of wijzigen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Wij zullen alle redelijke inspanningen doen om gevolg te geven aan uw verzoek. Uw gegevens zullen worden opgeslagen tot verzoek van verwijderen van uw account.

Privacy van kinderen (14 jaar of jonger)

Magmodules zal nooit bewust persoonlijke gegevens vragen of verzamelen aan of over kinderen (van 14 jaar of jonger) zonder de toestemming van één van de ouders of van de wettelijke voogd, en Magmodules zal nooit bewust de marketing van haar producten of diensten op kinderen richten. Als Magmodules merkt dat de persoon die persoonlijke gegevens invoert via een website van Magmodules een kind is, zal Magmodules zich redelijkerwijs inspannen om deze persoonlijke gegevens zo snel mogelijk uit zijn bestanden te verwijderen. Magmodules zal zich ook redelijkerwijs inspannen om te garanderen dat deze persoonlijke gegevens niet voor enig doel worden gebruikt en dat ze niet worden vrijgegeven aan enige derde. Omdat Magmodules geen persoonlijke gegevens over kinderen wil verzamelen en alle onopzettelijk verzamelde gegevens verwijdert zodra ze worden ontdekt, bewaart Magmodules geen gegevens over kinderen die zouden moeten worden bekeken of verwijderd. Als een ouder verzoekt om gegevens over hun kind te bekijken of te verwijderen voordat Magmodules de gegevens heeft ontdekt en verwijderd, zal Magmodules dit verzoek uiteraard inwilligen.

Andere belangrijke informatie

De website van Magmodules kan links naar andere websites bevatten. Wij aanvaarden op geen enkele manier enige aansprakelijkheid voor de inhoud of het privacybeleid van deze sites. Bovendien kunnen sommige van onze webpagina's 'cookies' bevatten. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar uw webbrowser gezonden kan worden en op uw computer opgeslagen kan worden. Deze cookies dienen om u te helpen de gewenste informatie te vinden en uw bezoek aan de website af te stemmen op uw individuele voorkeuren. U kunt ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u geen toegang heeft tot sommige pagina's van onze website. 

Het kan noodzakelijk zijn - indien wettelijk vereist of door een gerechtelijk onderzoek of overheidsonderzoek - dat uw persoonsgegevens worden vrijgegeven.

Magmodules behoudt zich het recht voor om deze privacyrichtlijnen op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wij zullen aanpassingen onmiddellijk op deze webpagina weergeven. 

Heeft u nog vragen of opmerkingen over dit privacy statement? Neem dan gerust contact op met Magmodules via info@Magmodules.nl.
Ook het verzoek tot wijziging of verwijdering van uw gegevens kunt uw mailen naar info@Magmodules.nl.

ALGEMENE (LICENTIE-) VOORWAARDEN

Dit document betreft de algemene (licentie-) voorwaarden van Magmodules V.O.F., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 59730404, handelend onder de naam Magmodules. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen(levering betaalde extensies/software, gratis extensies/software en diensten) tussen Magmodules en opdrachtgever, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

*Deze Privacy Policy is gewijzigd op 25 mei 2018 om te voldoen aan de GDPR (General Data Protection Regulation) wetgeving.

Download als PDF